Silvija Federiči / Rod i demokratija u neoliberalnoj agendi: feministička politika, nekadašnja i sadašnja

13. 05. 2013, 21:00h, kino Europa, 6. Subversive festival

Silvija Federiči, "Gender and democracy in the Neo-liberal agenda: feminist politics past and present"

Moderatorka: Ankica Čakardić

Pošto je feminizam institucionalizovan i pordeđen neoliberalnoj agendi u vreme demokratizacije, feministička kritika liberalne demokratije je potrebnija više nego ikada pre. Federiči govori o ulozi koju je ova velika iluzija imala u feminističkoj politici i kontrastira je sa doprinosom feminističkih pokreta demokratiji koja je zamišljena kao samoupravljanje i egalitarna raspodela zajedničkih dobara.