Timothy A. Mousseau: "Katastrofa u Fukušimi i njen uticaj na biljni i životnjski svet"

22. avgusta 2014. u Tokiju, Timoti Muso (Timothy Mousseau), profesor bioloških nauka sa Univerziteta Južne Karoline, održao je pres konferenciju na temu: "Katastrofa u Fukušimi i njen uticaj na biljni i životnjski svet" u Klubu stranih dopisnika Japana (FCCJ). Pored njegovog rada koji se tiče istraživanja ptica i biljnog i životinjskog sveta oko havarisanih nuklearnih elektrana u Černobilu i Fukušimi, Muso je nedavno učestvovao u radu komiteta Nacionalne akademije nauka na istraživanju učestalosti obolevanja od raka u blizini nuklearnih elektrana.

Njegovo istraživanje je uglavnom usredsređeno na to kako se životinje i biljke prilagođavaju na promene u životnoj sredini sa posebnim fokusom na prilagođavanje na radijaciju. Od 2000, profesor Muso je, zajedno sa drugim kolegama, izučavao uticaj radijacije na ptice, insekte i mikrobe, što je za rezultat imalo više od 60 objavljenih naučnih radova od 2005.