Francuska vlada koristila regrute kao zamorčiće

U aprilu 1961, Francuska je testirala atomsku bombu u Sahari. Tom prilikom Francuski regruti su namerno izloženi uticaju radijacije i bez znanja upotrebljeni u eksperimentu kojim je testiran uticaj radijacije na ljude.

Nakon što su završili sa vojnom službom u Nemačkoj, 300 francuskih vojnika je početkom 1961. poslato u Saharu. Njihova misija je bila da posluže kao ljudski zamorčići. Nakon što je bomba detonirana, oni su morali da marširaju ka nultoj tački eksplozije. Cilj eksperimenta je bilo ispitivanje borbene sposobnosti vojnika u uslovima nuklearnog rata.

Vojnicima je naređeno da ćute. Mnogi su kasnije ozbiljno oboleli i tada su progovorili o svom iskustvu. Francuska vlada je godinama odbijala sve zahteve za njihovo obeštećenje. 2010. ipak je oštećenima isplatila 100 miliona evra.