Pakao frakinga: Neispričana priča

Originalna istražvačka reportaža Earth Foucus-a i Ecologist Film Unit-a iz Ujedinjenog Kraljevstva, bavi se rizicima koji prate novu tehnologiju ekstracije prirodnog gasa, odnosno hidrauličnog frakturisanja (skr. hidrofraking, fraking). Od toksičnih hemikalija u vodi za piće do zakonski neregulisanog odlaganja potencijalno radioaktivnog otpada za koji eksperti izražavaju bojazan da može kontaminirati zalihe vode u oblastima sa velikom koncentracijom stanovništva, poput Njuojrk sitija. Oni se pitaju, da li su drastične posledice po zdravlje ljudi, životinja i životnu sredinu vredne ekonomske koristi?

Marselusov škriljac u SAD sadrži dovoljno prirodnog gasa da zadovolji sve potrebe SAD za tim energentom za narednih 14 godina. Ali tokom bušenja u potrazi za gasom, procesom koji se zove hidraulično frakturisanje ili "fraking", toksične hemikalije i metan dolaze u dodir sa podzemnim vodama, odnosno vodom za piće. Eksperti se pribojavaju da se u otpadu koji nastaje prilikom frakinga nalazi nedopustiv nivo radioaktivnog radijuma 226.

Hemikalije koje se koriste za hidrofraking su povezane sa rakom kostiju, jetre i dojke, gastrointestinalnim, cirkulatornim, respiratornim, razvojnim kao i sa moždanim i poremećajima nervnog sistema. Takve hemikalije se nalaze u otpadu koji ostaje nakon hidrofrakinga i mogu da zagade vodu i vazduh.  

Otpad iz gasnih bušotina u Pensilvaniji, SAD - otpad koji takođe može da sadrži i nedopustivi nivo radijuma - rutinski se odlaže na deponijama u Njujorku, Ohaju i Zapadnoj Virdžiniji. U Njujorku nije neophodno testiranje radioaktivnosti otpada pre odlaganja ili obrade. Tako se otpad iz Pensilvanije odlaže u Čemungu i drugim njujorškim okuzima, a tečni otpad se prebacuje u postrojenja za prečišćavanje koja se nalaze u Oburnu i Votertonu. Koliko je radioaktivan ovaj otpad? Eksperti zahtevaju da se obavi testiranje da bi se utvrdilo pravo stanje.

Njujork je prva država u SAD koja je zahtevala privremenu zabranu hidrofrakinga, ali pri tom dopušta drugim državama da na njenoj teritoriji odlažu svoj toksični otpad od frakinga.  

Dok američka industrija za ekstrakciju prirodnog gasa doživljava bum, sa planiranih 400.000 bušotina diljem Marselusovog škriljca u predstojećim decenijma, kumulativni uticaj potencijalno smrtonosnog otpada koji je lišen adekvatnog nadzora predstavlja katastrofa koja čeka da se desi. A sada, američke kompanije izvoze fraking u Evropu.