Dan belih traka

31. maj – Svjetski dan bijelih traka

Solidarnost sa žrtvama masovnih zločina počinjenih u Prijedoru i širom svijeta

Trideset i prvog maja 1992. godine vlasti bosanskih Srba u Prijedoru izdale su naredbu putem lokalnog radija kojom se naredjuje nesprskom stanovništvu da obilježi svoje kuće bijelim zastavama ili čaršafima, i da pri izlasku iz kuća stave bijele bijele trake oko rukava. Ovo je bio  početak kampanje istrebljenja u kojoj su provodjene masovne egzekucije, silovanja, otvarani koncentracioni logori i činjeni drugi zločini, i čiji je konačni ishod bio uklanjanje 94% bosanskih Muslimana i bosanskih Hrvata sa teritorije opštine Prijedor.

Ovo je bio prvi put od 1939. i nacističkog proglasa po kojem su poljski Jevreji morali nositi bijele trake sa plavom Davidovom zvijezdom oko rukava, da su članovi jedne etničke ili religijske grupe na ovaj način bili obilježeni za istrebljenje.

Članovi Evropske posmatračke misije su posvjedočili da su čak u avgustu 1992. tokom posjete selima oko Prijedora u kojima su živjeli i Srbi i Muslimani vidjeli bijele zastave na muslimanskim kućama da bi se mogle razlikovati od srpskih. Medjunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju je rezultate kampanje progona nesrpskog stanovništva koja je uslijedila uporedio sa genocidom.

Na hiljade ljudi je ubijeno, zatočeno, mučeno, deportovano ili silovano i Prijedor kao zajednica se promijenio zauvijek.

Danas je Bosna i Hercegovina država koja funkcioniše na osnovama mirovnog sporazuma potpisanog 1995. po kojem je Prijedor završio u Republici Srpskoj.

Opštinske vlasti u Prijedoru do današnjeg dana nisu žrtvama ove genocidne kampanje na bilo koji način odali poštu za patnje kroz koje su prošli. Gradonačelnik Marko Pavić i lokalne vlasti odbijaju javno priznati da su zločini počinjeni u Prijedoru, uprkos brojnim presudama medjunarodnih i lokalnih sudova. Podizanje spomenika u spomen prijedorskim žrtvama u gradu nije dozvoljen, a pristup mjestima zločina onemogućuju mnogi uključujući i Acelor-Mittal, kompaniju koja je danas vlasnik lokacije na kojoj se nalazio zloglasni logor Omarska.

Zbog toga vas pozivamo da 31. maja iskažete svoju solidarnost sa žrtvama masovnih zločina počinjenih u Prijedoru i širom svijeta, noseći bijelu traku oko ruke ili isticanjem zastave ili bijelog čaršafa na svom prozoru.

Ovaj čin ima za cilj podizanje svijesti o borbi za dostojanstvo miliona žrtava masovnih zločina i nepravde. Od Prijedora do Johanesburga, od Džakarte do Lime, na ovaj dan dignimo glas protiv poricanja istine o počinjenim zločinima. Dajmo podršku ljudima širom svijeta nad kojima je počinjen zločin zbog njihove rase, etničke pripadnosti ili političkih uvjerenja.

Gdje god se nalazili, trideset prvog maja stavite bijelu traku oko ruke i barem na deset minuta istaknite bijeli čaršaf na prozor! Dajte do znanja žrtvama u Prijedoru i širom svijeta da nisu same.

Zaustavimo poricanje genocida!

za pravo žrtava na sjecanje

Povezano