Antifa patrola antiautoritarnog društvenog centra „Distomo“ (Agios Pantelemonias, Atina)

U delu Atine u kom je donedavno većina stanovnika podržavala fašističku Zlatnu zoru, otvoren je antifašistički društveni centar.

Antifa društveni centar u kraju Agios Pantelemonias nazvan je „Distomo“ po masakru koji se desio 10. juna 1944. u istoimenom grčkom selu  gde su pripadnici Wafen-SS-a, više od dva sata, išli od kuće do kuće i masakrirali grčke civile, u sklopu „mera odmazde“ zbog partizanskog napada na tu jedinicu. U Distomu je masakrirano ukupno 214 muškaraca, žena i dece.

Povezano