Protesti u Ljubljani Protesti u Ljubljani

Drugo saopštenje i poziv na Balkanski anarhistički sajam knjiga 2013.

Gradimo solidarnost i otpor kapitalističkom uništavanju...

Deset godina Balkanskog anarhističkog sajma knjiga
24-26. maj 2013, Ljubljana

Usred meteža prve masovne, decentralizovane i ne-hijerarhijske pobune u skorijoj istoriji Slovenije, Federacija za anarhističko organizovanje poziva sve da posete Ljubljanu ovog maja i priključe nam se na Balkanskom anarhističkom sajmu knjiga (BASK) dok budemo proslavljali desetu godišnjicu pokretanja ovog događaja, koji povezuje lokalnu i regionalnu sa širom međunarodnom anarhističkom zajednicom.

Dok se narod buni protiv kapitalističkog sistema, mera štednje i političkih elita, odvijaju se brojni eksperimenti sa direktnom demokratijom odozdo i ne-hijerarhijskim organizovanjem na radnim mestima, školama i fakultetima, i u svakodnevnom životu – ili, ako ništa više, o takvim načinima organizovanja počinje da se razmišlja. Takođe, naša svakodnevna iskustva potvrđuju da su takvi pokreti uvek ranjivi i podložni kriminalizaciji i pokušajima centralizacije i uzurpacije novog političkog terena od strane postojećih i novonastajućih elita. U ovakvim trenucima postaje još važnije da anarhistički pokret analizira dinamičnu društvenu i političku situaciju u realnom vremenu, i onda u skladu sa tim reaguje kroz direktne akcije.

Prema tome, želimo da pozovemo sve da nam se priključe u zajedničkom procesu građenja političkog prostora za razmatranje novog terena borbe koji nam kapitalizam nameće, i načina da na njemu zauzmemo položaj i uzvratimo udarac. Dok nas kapital gura na margine društva i lišava kontrole nad sopstvenim životima, narod stvara nove oblike uzajamne pomoći, solidarnosti, i političkog i društvenog organizovanja. Pitanja koja se nalaze pred anarhistima/kinjama su jasna: kako možemo organizovati otpor odozdo? Kako možemo sarađivati sa širim društvenim pokretima, tako da izgradimo odnose koji će biti protiv i izvan kapitalističke eksploatacije? I kako možemo razviti konkretne, održive alternative, koje mogu ne samo da se odupru kapitalističkom uništavanju, već i da otvore put za revolucionarni preobražaj naših svakodnevnih života?

Ova i mnoga druga pitanja biće postavljena u okviru naše glavne diskusije o anarhizmu i njegovoj ulozi u širim društvenim pokretima. Takođe smo srećni što možemo da najavimo de će se tokom BASK-a održati Balkanski sastanak o nacionalizmu, na kojem ćemo razmotriti situaciju na terenu i obrazovati transnacionalne saveze za aktuelnu i buduće borbe.

Evo i nekih drugih događaja sa ovogodišnjeg BASK-a:

  • Diskusije: o ulozi žena u anarhističkom pokretu; o radikalnoj ekologiji na prostoru bivše Jugoslavije; o radikalnom sindikalizmu, o različitim društveno-ekonomskim anarhističkim inicijativama; o fašizmu i krizi u Grčkoj; o pobuni u Sloveniji; o federalnom međunarodnom anarhističkom organizovanju; o krizi i borbama protiv mera štednje i različitim evropskim regijama.

  • Radionice: o anarhističkom izdavaštvu; o radio emitovanju; o tome kako se prekarnost može pretvoriti u prednost u uslovima mera štednje, o anarhističkom identitetu i društvenim pokretima.

  • Izložbe: o anarhističkom skupu u Sent Imijeru 2012: o prethodnim BASK-ovima.

  • Muzika i zabava: koncerti, DJ-evi i kabare.

  • Sajam knjiga i Hrana ne oružje

BASK će biti samoorganizovana zajednica koja će kolektivno odlučivati o svim pitanjima kroz svakodnevne skupštine učesnika. Želimo da ovaj skup produbi obim političke imaginacije koja će ostvariti nove saveze, stoga ćemo obezbediti prostor koji će ljudima omogućiti da se samoorganizuju na licu mesta. Ne bežimo od pitanja koja se postavljaju unutar pokreta. Zato ćemo obezbediti siguran prostor u kojem će drugovi i drugarice, ako bude bilo potrebe, moći da izraze i zajedno izađu na kraj sa bilo kojim problemom koji može iskrsnuti u toku događaja. BASK nije spektakl za potrošače; njegov uspeh zavisi jedino od naše zajedničke energije i truda. Prema tome, svi volonteri/ke koji/e žele da pomognu organiziciji tokom događaja više su nego dobrodošli/e.

Sajam će biti održan u Autonomnom kulturnom centru Metelkova mesto, koji je okupiran 1993. i od tada samoupravan. Nekoliko kolektiva koji su aktivni unutar Metelkove će nam se priključiti na skupu i pomoći da stvorimo otvoren i uključujući prostor za razmatranja, razmenu i pojavu anarhističkih ideja i praksi.

Pozivamo sve da podrže ovaj događaj svojim učešćem i materijalima. Ceo događaj će biti potpuno besplatan, organizovan u duhu solidarnosti, uzajamne pomoći i izgradnje zajedničke moći izvan svih granica.

Protiv kapitalističkog uništavanje, izgradimo solidarnost i otpor!

Federacija za anarhističko organizovanje – FAO // Ljubljana, Mart 2013.

Povezano