Poziv na prvi mediteranski anarhistički skup

Tuniska liberterska grupa „Libertersko zajedničko dobro“, Anarhistička federacija i Internacionala anarhističkih federacija (IAF-IFA), vas pozivanju na Mediteranski anarhistički skup koji će biti održan u Tunisu od 27. do 29. marta 2015.

Tunis, mart 2015.

Danas, mediteranski region je i dalje jedan od regiona na svetu kog potresaju narodni ustanci i protesti, protežući se od severa do juga Mediterana. Do tih potresa je došlo nakon izbijanja globalne ekonomske i finansijske krize, koja je prouzrokovala porast nesigurnosti i siromaštva i raseljavanje stotina hiljada ljudi.

Čak iako se okolnosti razlikuju od jednog do drugog regiona, stanovništvo je i dalje u milosti kapitalista i njihovih klika. Nakon izbijanja globalne krize, niz narodnih ustanaka je protutnjao regionom. Oni su počeli u Tunisu i mi ne znamo gde će im biti kraj. Ti ustanci i ta dešavanja, sa kojima se suočava mediteranski region, ulivaju nadu u sposobnost ljudi da promene svoje živote.
Ipak, uprkos narodnim pobunama, situacija u Tunisu i Egiptu je drastično pogoršana tokom protekle tri godine. Naravno, RDC milicije starog režima (Tunis) i vojna hunta (Egipat) iskoristile su postrevolucionarnu nestabilnost za konsolidaciju svoje vlasti uz saradnju i podršku bivših članova tih klanova. Oni sada imaju kontrolu nad svim ključnim pozicijama moći i bogatstva, te na taj način osuđuju narod na još više nestabilnosti i bede.

Što se tiče situacije u Siriji i Libiji, islamističke grupe plaćenika koje finansira neki arapski emirat i/ili Iran, preotele su narodnu borbu protiv opresije i diktature da bi je iskoristile za sopstveni račun. Sirijski narod, posebno, vodi borbu protiv varvarstva Bašara al-Asada i protiv onih koji se bore za islamski kalifat.

Iako vladajuće klase ovih zemalja šire strah i guše u krvi demonstracije i ustanke, stanovništvo, uključujući anarhiste/knje, nastavlja da pruža otpor i da se bori za sopstvenu emancipaciju, da se samoorganizuje i da gradi solidarnost i uzajamnu pomoć. U ovom duhu solidarnosti i uzajamnog pomaganja mi pozivamo sve anarhiste/kinje, anarhiste/kinje i antiautoritarce/ke da nam se pridruže u izgradnji mreže za razmenu i deljenje informacija, projekata i solidarnosti između anarhista Mediterana.

Mi, tuniska liberterska grupa „Libertersko zajedničko dobro“, Anarhistička federacija i Internacionala anarhističkih federacija (IAF-IFA), pozivamo vas na Mediteranski anarhistički skup koji će biti održan u Tunisu od 27. do 29. marta 2015. Ovaj poziv je upućen svima, svim našim drugovima i drugaricama, uključujući one koji ne pripadaju ovom regionu.

Skup će biti fokusiran na situaciju sa kojom se suočavaju narodi Mediterana, tokom trajanja ekonomskih kriza, i na naradne proteste koji imaju za cilj rušenje režima koji su podjednako eksploatisali i eksploatišu ljude.

***

Mediteranski liberterski skup

Tunis, mart 2015.

Organizacioni formular

I / Teme za diskusiju i program po danima:

1- Petak, 27. mart

Doček delegacija (u slučaju putovanja avionom)

2- Subota, 28. mart

Jutro će biti posvećeno razmeni iskustava o društvenim borbama, predlogu da jedna ili dve organizacije pričaju o svojim tekućim borbama (npr. kurdske/turske i grčke). Popodne će uključiti diskusiju i usvajanje teksta/povelje od strane delegacija koje će formalno ratifikovati postojanje Mediteranske mreže.

3- Nedelja, 29. mart

Jutro: Prezentacija grčke delegacije narednog A-Med skupa će biti održana u oktobru 2015. verovatno u Grčkoj.

Popodne: Zatvaranje skupa.

Projekat pisanja osnivačkog teksta ove mreže, koji će biti razvijenog od strane suorganizatora, biće ponuđen svim organizacijama koje u pozvane značajno pre sastanka koji će biti održan krajem marta da bi mogli da diskutuju, predlažu amandmane, dopune i koji će na kraju biti potpisan u ime ogranizacija učesnica.

II / logistika i /uslovi

Skup će biti održan na dva mesta, koji će biti na raspolaganju učesnicima/ama od strane kolektiva Tuniskog liberterskog „zajedničkog dobra“ od petka 27. do nedelje 29. marta 2015. Delegacije (1-2 osobe / organizacije) će imati smeštaj, jelo će takođe biti obezbeđeno u istom lokalu. Da bismo to uradili, neophodna je participacija od 15 evra po osobi.

Poziv napisali:

  • Fédération anarchiste (FA) : relations-internationales [at] federation-anarchiste.org http://www.federation-anarchiste.org
  • Le Commun libertaire (Tunisie) : commun.anar.lib [at] gmail.com
  • Internationale des Fédérations anachistes (IFA) : secretariat [at] i-f-a.org http://www.i-f-a.org

Pogledajte takođe izjavu Odbora za odnose sa Internacionalnom anarhističkih federacija (IAF – IFA) „Narodi svih mediteranskih zemalja ujedinite se!“

Povezano