Poziv za podršku Idomeniju

Situacija u Idomeniju eskalira. Kao što neki od volontera kažu: „Idomeni je mesto u kom nada umire.“

Situacija u Idomeniju eskalira. Zvanične NVO i UNHCR su otišli. Sada, samo volonteri/ke rade na terenu i potrebna im je podrška. Granice su potpuno zatvorene, već dve nedelje duž balkanske rute i čitava brutalnost uspostavljenog graničnog režima EU se ispoljila u Idomeniju. Kao što neki od volontera kažu: „Idomeni je mesto u kom nada umire.“

Praktična podrška ljudima koji su aktivni je takođe politička! Tako takođe pokazujete da vam je stalo!

Potrebno je:

  1. Fizička pomoć: ako možete da se odvezete tamo, učinite to! Najbolji način je da to uradite sa kombijem ili velikim kolima. Kapaciteti za skladištenje su vrlo ograničeni.
  2. Novac: ponesite novac sa sobom, ili direktno donirajte volonterima. Mi ćemo vam dati potrebne informacije.
  3. Ćebad, šatori, vreće za spavanje, hrana ali i stvari poput cigareta i drva.

Ako uspete da dođete ovde: ostanite u vezi sa volonterima koji su već na terenu. Oni su tu više nedelja i umeju da se snađu. Mi možemo da vas spojimo sa njima. Javite nam se!

Pratite: https://www.facebook.com/forgotten.idomeni/

Povezano