Preko zidova nacionalizama i rata

Izjava učesnica i učesnika 8. balkanskog anarhističkog sajma knjiga

Jasno je da je nacionalizam sredstvo koje je upotrebljeno protiv eksploatisanih klasa. Na Balkanu, (posebno u regionu bivše Jugoslavije) uspon nacionalističke ideologije 1990-ih pomogao je omogućavanje brutalnog kapitalističkog napada na društvo. To je dodatno atomizovalo stanovništvo i uništilo ustanovljene mreže saradnje i solidarnosti.

Potreba da se suprotstavimo nacionalističkoj ideologiji iz radikalne i antiautoritarne perspektive okupila nas je u Mostaru 5. i 6. septembra 2014, na 8. balkanskom anarhističkom sajmu knjiga. Došli smo iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Slovenije, Albanije, Rumunije, Grčke i drugih zemalja izvan područja Balkana.

Prava priroda nacionalizma najočiglednija je u Mostaru, podeljenom gradu, gde su znaci brutalnosti iz doba rata još uvek vidljivi na ulicama grada.

Suštinski je važno shvatiti da ova podela nije bila uzrok rata, već da je posledica ratova i nacionalističkih ideologija kreiranih od strane vladajuće klase.

To je bilo jasno demonstrantima u Tuzli koji su napisali grafit: „Smrt nacionalizmu“, kao i demonstrantima u Mostaru koji su u februaru spalili sedišta obe nacionalističke partije.

Ipak, u drugim delovima sveta na sličan način i sa predvidljivim posledicama stvaraju se novi nacionalizmi i sukobi.

Mnogi danas u Ukrajini misle da moraju da odgovore na lažne izbore rata koje pred njih postavljaju države i korporacije (među njima su čak i neki anarhisti i „anarhisti“1. Mi, ipak, smatramo da je nacionalizam uvek ideologija koja reprodukuje Državu, sistem represije i eksploatacije, i huška eksploatisane i potlačene jedne protiv drugih. Danas u Ukrajini vidimo isti mehanizam koji je upotrebljen u ratovima bivše Jugoslavije: nacionalizam je sredstvo onih koji su na vlasti pomoću kog oni, zarad interesa kapitala, guraju ljude u rat. Kao anarhistkinje i anarhisti, mi smo se protivili svim oblicima ratnih nastojanja u bivšoj Jugoslaviji solidarnošću koja traje i danas. Daleko od liberalnog pacifizma ili opsednutosti levičarskim nacionalističkim gerilskm armijama, naša borba nikada neće stati na stranu militarističke politike i uništenja na kojem počivaju sve države.

Protiv nacionalizma, militarizma i rata! Protiv svih vlada i država! Za solidarnost i autonomiju!


Napomene

[1] Od anti-kolonijalnih nacionalista „Mlade Bosne“ iz Sarajeva 1914. koji su bili pod uticajem anarhizma, i posebno do slučaja pozera poput „anarho“ nacionalističke frupe „Slobodari“ iz Sarajeva 2014, svi pokušaji kombinovanja anarhizma sa nacionalizmom su pokazali da je rezultat prosto: nacionalizam. „Slobodari“, mala grupa iz Sarajeva koji se predstavljaju kao anarhisti ali su u kontaktu sa nacistima iz Ukrajine (takozvanim autonomnim nacionalistima „Autonomous resistance“). Oni imaju mnoge vebsajtove koji su stvorili puno konfuzije, uključujući vebsajt balkanskog anarhističkog crnog krsta, više o tome ovde: http://www.sabotagemedia.anarkhia.org/2014/03/on-self-styled-libertarians-and-antiauthoritarians-from-bosnia/

Povezano