Turska pruža otpor Turska pruža otpor

Taksimska solidarnost, saopštenje od 19. juna 2013.

Za one koji bi želeli da zaborave, ili one koji još nisu čuli, dozvolite nam da ih još jednom podsetimo koji su naši zahtevi.

Ovo je poziv upućen svima širom zemlje, sa trgova, iz parkova, naših domova, naših soba, sindikata, partija i bilo koga drugog.

Mi smo zajedno u svim aspektima života, sa svim našim vrednostima i našim bojama, našim nepokolebljivim zdravim razumom i snagom pružanja otpora, našom rešenošću i neverovatnom kreativnošću. Mi nismo odustali od naših zahteva niti od stvari koje smo do sada ostvarili.

Za one koji bi želeli da zaborave, ili one koji još nisu čuli, dozvolite nam da ih još jednom podsetimo koji su naši zahtevi:

  • Bilo koja zabrana ili fizičko ograničavanje mitinga, skupova ili demonstracija koje se dešavaju na trgovima Taksim i Kizilaj, kao i na svim drugim trgovima i javnim površinama kao i bilo koje ograničenje prava na slobodu govora mora biti ukinuto.
  • Svi oni koji snose komandnu odgovornost, ili su odgovorni za sprovođenje i vršenje gušenja demokratskih prava ljudi da demonstriraju, počevši od onih koji su ustali protiv uništenja taksimskog parka Gezi, i brutalnog napada tokom kojeg su povređene hiljade ljudi, i pet smrtnih slučajeva trebalo bi da budu smenjeni i izvedeni pred lice pravde, počevši od gradonačelnika i načelnika policije u Istanbulu, Ankari, Hataju i Adani.
  • Zabraniti upotrebu agenasa kao što je suzavac.
  • Da oni koji su uhapšeni zbog učešća u protestima širom zemlje budu odmah oslobođeni i da se zvaničnom izjavom saopšti da neće biti sudski gonjeni.
  • Da parkovi u kojima se okupljamo u slučaju katastrofe momentalno budu otvoreni za javnost.

Oni koji se u naše ime nalaze na zvaničnim funkcijama trebalo bi da znaju da neće moći da ignorišu ove zahteve, niti da izbegnu odgovornost za nasilje i zločine protiv čovečnosti koje su počinili pred očima čitavog sveta ciljajući političke grupe, fudbalske navijače ili pojedince/ke. Ovi zahtevi nisu više samo naši, njih prihvataju ljudi širom sveta.

Stotine naših prijatelja je pritvoreno nakon upada u njihove domove, sa potpunim zanemarivanjem univerzalnog prava. Naši članovi su posećivali i nastaviće da posećuju one koji su na medicinskoj nezi ili one kojima je potrebna pravna ili humanitarna pomoć.

Hiljade ljudi su na medicinskoj nezi u bolnicama zbog počinjenog okrutnog, nezakonitog, bezosećajnog i nemilosrdnog nasilja. Proteklih dana, nasumično pretresanje torbi od strane snaga bezbednosti dovelo je do konfiskacije najobičnijih maski za prašinu i zaštitnih naočara koje su ljudi nosili sa sobom da bi zaštitili svoje zdravlje i telesni integritet, svoje živote. U nekim slučajevima posedovanje ovih materijala je bilo osnov za privođenje. Ova nasumična primena [sile] ugrožava najosnovnija prava, pravo na život i telesni integritet. Sa ovakvom primenom [sile] bi trebalo prestati odmah, i trebalo bi sprovesti sudsku istragu o onima koji su je do sada sprovodili.

Mi se trentno okupljamo u 9 uveče u našim parkovima gde bismo se sastajati u slučaju prirodnih katastrofa poput zemljotresa, radi udruživanja protiv ovog arbitrarnog i nediskriminativnog nasilja, čiji izvor i povod ostaju nejasni. Mi vidamo rane naše zemlje i stvaramo mir...

Oni koji pokušavaju da nas slome, da nas uplaše, i da nas razdvoje i učine usamljenim trebalo bi da znaju da niko od nas nije sam. Na ulicama, na putevima, na poslu, na trgovima i u komšilucima mi smo zajedno i podržavamo jedni druge, pokušavajući da se međusobno razumemo.

Živela naša solidarnost

Svuda je Taksim, svuda postoji otpor...

Taksimska solidarnost

Povezano