Anarhisti Sirije Anarhisti Sirije

Zajednička izjava anarhista i anarhistkinja Rusije i Sirije

Masama, potlačenima i revolucionarima/kama Ruske Federacije i Sirije,

Mi, anarhisti i anarhistkinje Rusije i Sirije, suočeni sa sramnom saradnjom represivnih režima Rusije i Sirije, i podrškom ruskog režima krvavom obračunavanju Asadovog režima sa pobunjenim masama Sirije (bilo u vidu snabdevanja oružjem i municijom Asadovih snaga ili pružanja diplomatske podrške Asadovim masakrima nad pobunjenih Sirijcima/kama), mi to shvatamo kao logičan rezultat sličnosti represivne i eksploatatorske prirode i strukture oba režima; i kao deo njihovog rata protiv potlačenih i protiv sopstvenog naroda. Mi, kao anarhisti/kinje i antiautoritarci/kinje, osuđujemo ovu sramnu saradnju i represivnu praksu oba režima i pozivamo potlačene mase, revolucionare/ke i anarhiste/kinje obe zmelje, na snažnu i bratsku/sestrinsku saradnju, u njihovoj borbi protiv represivnih elita obeju zemalja.

Autonomna akcija – Rusija
Anarhifeministički pokret Sirije
Anarhisti Sirije

A-Infos

Povezano