Aleksandra Žikić

Sve osvojeno

Kapitalistička proizvodnja hrane: vodeći uzrok gladi, bolesti, ekocida, eksploatacije i imperijalističke dominacije

Sve što mi je potrebno da znam naučila sam u šumi

Danas, u doba mnogostrukih kriza, potrebno je da se pomaknemo od razmišljanja o prirodi kao o nekoj mrtvoj stvari ka uvažavanju njenog biodiverziteta, čiste vode i semena. Za ovo je sama priroda najbolja učiteljica.

Indijanski feminizam bez pardona

Često čujemo u indijanskim zajednicama mantru da Indijanke nisu feministkinje. Navodno, feminizam nije potreban zato što su pre kolonijalizacije indijanske žene bile tretirane sa poštovanjem. Tako, svaka Indijanka koja naziva sebe feministkinjom često biva osuđena da je „bela“.

Endgame - Premise

Civilizacija nije popravljiva. Ova kultura neće pretrpeti bilo koju vrstu dobrovoljne transformacije u razuman i održiv način života. Ako je mi ne zaustavimo, civilizacija će nastaviti da osiromašuje ogromnu većinu ljudi i da degradira ovu planetu sve dok (civilizacija, a verovatno i planeta) ne doživi kolaps.

Civilizacija i dekolonijalizacija

Civilizacija je bolest, veoma zarazna bolest koja ubija zemljište, koja ubija one koji žive sa zemljom ili na njoj, koja pokušava da ubije sve koji ne pristaju da postanu njeni robovi.