Beociklizacija

Pank piknik u Inex Filmu

U subotu, 12. maja, sa zvaničnim početkom u 14:00 i nezvaničnim početkom u kadkodoš'o, Inex Film je otvorio svoju nepostavljenu kapiju za pank piknik.