Delila Mueller

Da li su anti-autoritaristi mentalno poremećeni?

Tokom svoje karijere psihologa, razgovarao sam sa stotinama ljudi kojima su prethodno neki drugi stručnjaci dijagnosticirali opozicijski prkosni poremećaj, nedostatak pažnje i hiperaktivi poremećaj, anksioznost i druge psihijatrijske poremećaje, tako da sam ja zatečen sljedećim činjenicama: 1. Koliko su ljudi sa ovim dijagnozama u suštini anti-autoritaristi; i 2. Kako to da stručnjaci koji su im uspostavili te dijagnoze uopšte nisu takvi.

Slovenija: Pokušaj podmetanja molotovljevih koktela u Metelkova gradu

20. decembra 2012. godine, vlasti su ponovo pokušale da podmetnu molotovljeve koktele u Metelkovi grad, ne bi li im na taj način narušili autonomiju i slobodu.