Diana Robaš

Gubitak svijeta

Američki „stručnjaci“ za vanjsku politiku služe samo kao odjek američke imperijalne moći. Nužan je dugoročniji, širi pogled, smatra Noam Chomsky.