Nikola S.

Kriza semena - Pretnja za prehranu i demokratiju

Patentiranje semena je dovelo do krize uzgajanja i prehrane – ali i do ogromnog profita za američke biotehnološke korporacije.