Pokret za slobodu

Marš ka Briselu - za socijalnu pravdu i stvarnu demokratiju a protiv politike štednje

Inspirativni španski socijalni pokret proglasio je 15. oktobar danom akcije. Da li bi to mogao da bude početni mali korak prema samoorganizovanom progresivnom odgovoru na ugrožavanje socijalne pravde i demokratije od strane Evropske Unije?