Sabina Čabaravdić

Zašto Nemačka nije iskorijenila svoje neonaciste?

Nasilje krajnjih desničara prema imigrantima postalo je, u nekim dijelovima Njemačke, skoro pa redovna pojava. I policija i javnost prečesto su ravnodušni prema ekstremizmu, usprkos riziku koji on predstavlja za ugled zemlje. Negdje duboko u svojoj nutrini, Njemačka još nije shvatila da treba prihvatiti svoje manjinske zajednice.