Vladimir Bošković

Vidi ko mi kaže

Kao što važi za većinu najviših funkcionera međunarodnih organizacija poput Svetske banke i MMF, biografija gospođe Lagard dovoljna je da objasni današnju međunarodnu krizu neoliberalnog ekonomskog modela. Posredi je mala, dobro uvezana klika koju ujedinjuju pohlepa i korupcija u pljački svetskog bogatstva.