Weshtica

Veza između globalne ekonomske politike i nasilja nad ženama

Hrabra i odvažna devojka iz Delhija koja je bila žrtva grupnog silovanja, izdahnula je 30. decembra 2012. Ovaj članak je napisan u počast njoj i svim drugim žrtvama nasilja nad ženama.

Poziv na akciju – Evropski dan akcije protiv kapitalizma

Želimo da se oslobodimo fatalnih ograničenja kapitalizma i njegovih političkih institucija. To je jedini način na koji se rasprostranjeni zahtev za „pravom demokratijom“ može ostvariti.

Arundati Roj: „Ljudi koji su stvorili krizu neće biti oni koji će pronaći rešenje za nju“

Moramo dobro da obratimo pažnju na one sa drugačijom maštom: maštom koja je izvan kapitalizma, kao i komunizma.

Sloboda i obrazovanje

Otkrivamo da se danas i ovdje i obrazovanje i sloboda nalaze u velikoj opasnosti

Demistifikovanje anarhizma

Mnogi suštinski aspekti pokreta Okupiraj su zasnovani na anarhističkim principima i proizilaze iz dugogodišnjeg anarhističkog organizovanja.