David Hawkes - ograđivanje, ludizam i Magna Carta David Hawkes - ograđivanje, ludizam i Magna Carta

ATG Radio | Ograđivanje, ludizam i Magna Carta

Peter Linebaugh govori o ludizmu, ograđivanju zajedničkih dobara, narodnom otporu oduzimanju imanja, radikalnoj poruci i trajnom uticaju Magna karte.

Nekada je su postojale velike površine zemlje koja je bila dostupna svima i sa koje je svako mogao da uzme ono što mu/joj/im je potrebno za opstanak. Kada je ta zemlja, kao i drugi zajednički resursi, ograđena, ljudi su, uključujući i razbijače mašina - ludiste, digli bunu.

Peter Linebaugh govori o ludizmu, ograđivanju zajedničkih dobara, narodnom otporu oduzimanju imanja, radikalnoj poruci i trajnom uticaju Magna karte.

Povezano