Corey Robin: Reakcionarni um

Radikalna reakcija

Mnogi levičari veruju da je reakcionarna misao kontradiktorna - da nema intelektualnu kompleksnost, suštinu ili da konzervativne ideje nisu privlačne. Ali to, smatra politolog Corey Robin, je pogrešno. On razmatra motivacije i snagu reakcionarne misli, te kako su konzervativci bili strasni učenici levičarskih pokreta.

Corey Robin, The Reactionary Mind: From Edmund Burke to Sarah Palin Oxford University Press, 2011

Povezano