Abortus

Ženske fetuse ciljno uništavaju ne samo u Kini i Indiji, već i na Balkanu

Ženski fetusi ciljno se ne uništavaju samo u Indiji ili Kini, već i u Albaniji, na Kosovu, u Makedoniji i Crnoj Gori, a tako nastao višak muškaraca u društvu imaće dramatične društvene posledice i u balkanskim zemljama.