Anarhizam

Nema alternative?

Od početka globalne finansijske krize, kapitelizam se smatra krivcem za mnoge nevolje sa kojima se svet suočava, od nejednakosti do uništenja životne sredine. Pa ipak, izgleda da nijedan drugi sistem nije održiv. Ali da li je to zaista tako? Novinar Ričard Svift (Richard Swift) procenjuje anarhizam, državni socijalizam, socijal demokratiju i zaokret ulevo u Latinskoj Americi. On se zalaže za ekosocijalizam i obaranje privrednoj rasta.

Zin: Nemojte tugovati, organizujte se!

„Nema sumnje da su anarhističke ideje strašne za one na vlasti. Ljudi na vlasti ne mogu da tolerišu liberalne ideje. Oni mogu da tolerišu ideje koje pozivaju na reforme, ali oni ne mogu da tolerišu ideju da neće biti države, centralnog autoriteta. Tako da im je jako važno da ismevaju ideju anarhizma ne bi li stvorili utisak da je anarhizam nasilan i haotičan. To im je od velike koristi, da.“

Motori dominacije

Film Motori dominacije nudi teoriju političke moći kao sredstva za pretvaranja ljudskih bića u sredstva - motor koji pretvara ljudsku energiju u vlast i privilegije vladara.

Raskrinkavanje oubičajenih predrasuda o anarhizmu

Neki tip je objavio užasan video klip u kom se žali an anarhiste, pa sam mislio da bi trebalo da mu odgovorim.

Moja razmišljanja o feminizmu

Zagovaranje feminizma na YouTubeu je zapravo način da sahranite broj svojih pretplatnika, ali kog jebe. Ovo je ono u šta verujem.

Umesto početnice: Šta anarhizam jeste i šta nije

Mnoge anarhiste i anarhistkinje je potrebno podsetiti da se borimo protiv države i vlade, i da je taj temeljni stav glavna karakteristika koja nas diferencira od drugih koji promovišu društvene promene.

Anarhizam: šta jeste i šta nije

Puno je popularnih pogrešnih shvatanja anarhizma, zbog kojih mnogi ljudi odmah odbacuju anarhiste i anarhizam.

Noam Čomski: Šta je anarhizam?

18. novembra 2013. Noam Chomsky je govorio u MIT-jevom auditorijumu Vong (Wong) povodom svoje nove knjige "O anarhizmu".

Zakon i autoritet

Slobodnog i pravednog društva, može da bude samo tamo gde više nema zakona i nema sudija! Sloboda, ravnopravnost i praktikovanje solidarnosti su jedina efikasna zaštita kojom možemo da neutrališemo antisocijalne instinkte pojedinaca u jednom društvu.

Organizovanje za anarhiju

Širom sveta se protestuje protiv vlada a za pokrete koji u tome učestvuju se sve više govori da su pod anarhističkim uticajima. Ali šta znači "anarhija" jednoj anarhistkinji, odnosno anarhisti?  U ovoj epizodi "The Stream" razmatra anarhistički pokret i ono što aktivisti i aktivistkinje pokušavaju da postignu.

Zašto ne glasamo

Smatramo da društvena zla nestaju uklanjanjem uzroka koji ih stvaraju, što znači da se protivimo državi, u bilo kojem obliku, jer predstavlja tiranina koji visi građanima nad glavom, velikog parazita s tisuću pipaca koji sve prisvaja, sve grabi bez da išta daje. Smatramo da prihvaćanjem da drugi misle, uče, djeluju za nas, osuđujemo same sebe na ne djelovanje, odričemo se naše samostalnosti, a naš se pokretački duh ne može više razvijati, ni u misaonom ni u praktičnom smislu

Kratka istorija anarhizma

Ova široka tendencija ljudskog razvoja nastoji da identifikuje strukture hijerarhije, autoriteta i dominacije koje ograničavaju ljudski razvoj, i zatim im postavlja vrlo razuman zahtev: opravdajte se.

ATG Radio | Dva puta

U nedavno održanom govoru, skot kro (scott crow) je govorio o tome kako je ušao u anarhističku politiku i grassroots organizovanje, i o tome kako su evoluirale njegove ideje. A Majk Brodi (Mike Brodie), koji je proputovao 50.000 milja kroz 46 država, opisuje kulturu "train-hoppinga" sa kojom se sreo, uključio se u nju i fotografisao je.

Anarhizam u Madridu

Kratak dokumentarac o anarhizmu i anarhističkim grupama, sindikatima i projektima u Madridu 2013.

Horizontal Power Hour | Severnoamerička mreža anarhističkih studija (NAASN)

U ovoj epizodi Horizontal Power Houra, J. Kehaulani Kauanui se bavi istraživačkim radom Anarhističkih studija, akademskim radom, obrazovanjem i teoretisanjem o anarhizmu i/ili srodnim disciplinama.

Todd May - Jacques Rancière i anarhična 'vlada', izlaganje na konferenciji "Radikalna demokratija"

Predavanje profesora Toda Meja (Todd May) o Žaku Ransijeru (Jacques Rancière) na konferenciji o radikalnoj demokratiji koja je održana u Novoj školi i Univerzitetu Kolumbija 4. i 5. aprila 2011. Njegov govor se fokusira na citatu iz Ransijerove knjige Mržnja prema demokratiji: "Demokratija pre svega znači ovo: anarhična 'vlada', ona koja je zasnovana ni na čemu drugom nego na odsustvu svakog prava da se vlada".

Crno ogledalo anarhizma

Ono u čemu se nadrealizam prvi put prepoznao, mnogo pre nego što je definisao sebe, dok je još bio samo slobodni savez pojedinaca koji su, spontano i u celini, odbacivali društvene i moralne stege svog vremena, bilo je crno ogledalo anarhizma.

Demokratski projekat

Transkript javnog predavanja na Londonskoj školi za ekonomiju.

Kako me je marksizam-lenjinizam doveo do anarhizma

Sramota me je da to priznam, ali u to vreme sam mislila da su većina anarhista idioti koji su odbacili svaki vid organizovanja i koji su mislili da bismo mogli da ostvarimo utopiju putem veganskog dampster dajvinga i drugih politika životnog stila (u suštini, sve anarhiste sam svodila na stereotipni lik najgorih postlevičara). Nihovi pogledi na državu su mi takođe bili strani. Pošto mi je um bio preplavljen rečima Marksa, Engelsa, Lenjina i Trockog, nisam mogla da razumem ideju radničkog samoupravljanja ili ekonomiju zasnovanu na potrebama sa institucijama kojima upravljaju radnici bez državne vlasti.

The Circled A Radio | Intervju: Iain McKay

Svi znamo da sadašnji sistem eksploatiše mnoge u korist nekolicine – ali kako bi ljudi mogli drugačije da organizuju društvo u korist opšte dobrobiti na održiv i etičan način? "Zaokruženo A" postavlja pitanja Iainu McKayu, saradniku bezbrojnih radikalnih publikacija i uredniku "Anarchist FAQ", koji govori o mogućim metodima društvene i ekonomske organizacije nadahnute anarhizmom, i pri tom to potkrepljuje ubedljivim argumentima!

Intervju: Noam Chomsky vs. Barry Pateman

Barry Pateman i Noam Chomsky razgovaraju o anarhizmu, anarhističkom pokretu, aktuelnim tendencijama u savremenom anarhističkom pokretu, liberterskom socijalizmu, klasi, radu, tehnologiji itd.

Emma Goldman, izuzetno opasna žena

Emma Goldman (1869 -1940) se ističe kao ključna ličnost istorije američkog radikalizma i feminizma. Kao uticajna i poznata anarhistkinja svog doba, Ema Goldman je bila rana pobornica slobode govora, kontrole rađanja, jednakosti i nezavisnosti žena, i sindikalnog organizovanja.

Levičarstvo za početnike

Levičarstvo obuhvata mnoge divergentne ideje, strategije i taktike; postoje li zajedničke niti koje ujedinjuju sve levičare, uprkos nekim očiglednim razlikama?