Antiautoritarni pokret

TAHRIR Međunarodna mreža kolektiva

U svetlu revolucionarnog buđenja u severnoafričkim i bliskoistočnim zemljama i rastućem talasu proetsta u Evropi izuzetno je važno da ovi pokreti rade zajedno ne samo paralelno jedni sa drugima, već da se uzajamno podržavaju.

Istraživanje pobune u Grčkoj

Šestog decembra 2008. policija je ubila nevinog 16-godišnjeg dečaka. To je bio povod za izbijanje dvonedeljne pobune u gradovima širom Grčke. Tri godine kasnije organizuju se protestni marševi u znak sećanja na Aleksisa Grigoropulsa. Grčka se danas nalazi u sred socijalnog i ekonomskog vrenja.

Teenage Riots: Athens

Ovaj dokumentarac se bavi najvećim štrajkom u Grčkoj od zbacivanja vojne hunte. VICE putuje u Atinu da bi se sreo sa ljudima koji stoje iza njega.