Antiromstvo

Mađarska: na putu za ambis

Zašto kritičari autoritarne mađarske vlade smatraju da ona vodi zemlju ka fašizmu

Kratko podšišani fašizam

Pre deset godina Jobik je bio radikalno-nacionalni studentski pokret, čiji su članovi poticali iz tvrdog antikomunističkog i konzervativno-hrišćanskog jezgra. Danas je iz njega proizašla dobro povezana i na svim nivoima funkcionalna politička organizacija, sa kancelarijama i sekcijama širom zemlje. Jobik je postao politička sila.