Besplatno obrazovanje

Čileanski studentski pokret je uspeo potpuno da promeni politički život zemlje

Da li je čileanski studentski pokret izgubio snagu, ili je prešao u novu fazu svojih nastojanja da izraste u kohezivni društveni pokret?

Chile Rising

Čileanski studenti i učenici su zauzeli fakultete, školske zgrade i gradske ulice tokom najvećih protesta sa kojima se ova zemlja suočila u poslednje dve decenije.

Direktna demokracija – Između utopije i stvarnosti

Uz kratku retrospektivnu analizu društvenog okvira, Mate Kapović nudi skicu terenski funkcionalnog direktnodemokratskog modela.

Zašto obrazovanje treba da bude besplatno?

Smešna je argumentacija pojedinih političara da zahtev za besplatnim obrazovanjem znači povratak u ''totalitarni boljševizam'' ili beg u neki imaginarni utopizam. Vreme je za jednu artikulisanu kritiku ovakvog diskursa i organizuvanu borbu protiv ekonomizacije svih sfera društva, uključujući i obrazovanje.