Civilizacija

Lutanje čovečanstva

Ovi eseji su prvi put objavljeni u časopisu Invariance (Année 6, Série II No. 3, 1973) pod naslovima Errance de l’humanité, Conscience repressive, Communisme i Declin du mode de production capitaliste ou declin de l’humanité? Autor je Žak Kamat (Jacques Camatte) koji je sarađivao sa Amadeom Bordigom[1] i grupom marksističkih teoretičara poznatih kao „italijanska komunistička levica“.

Opadanje kapitalističkog oblika proizvodnje ili opadanje čovečanstva?

Često se govorilo kako će komunizam procvetati nakon uništenja kapitalističkog oblika proizvodnje, čije nerešive kontradikcije čine takav ishod neminovnim. Na žalost, mnogi događaji iz ovog stoleća ukazali su i na drugačije mogućnosti: na povratak „varvarstvu“.

Lutanje čovečanstva

Kapital je proces. Taj kvalitet je stekao s razvojem fiktivnog kapitala, u fazi kada je opozicija između valorizacije i devalorizacije još imala značenje, kada kapital još nije bio sasvim prevazišao zakon vrednosti.

Doba sociopate

Pojam antropocen ne samo da nam ne pomaže da zaustavimo ovu kulturu da ubija planetu – on direktno doprinosi problemima na koje navodno ukazuje

END:CIV

END:CIV istražuje zavisnost naše kulture od sistematskog nasilja i eksploatacije životne sredine, i njene posledice: epidemiju zagađenih terena i traumiranih nacija. Delimično zasnovan na Endgameu, bestseleru Derricka Jensena, END:CIV postavlja pitanje: "Kada bi tvoju zemlju napali vanzemaljci koji seku šume, truju vodu i vazduh, i zagađuju hranu, da li biste pružili otpor?"

Čovek

Animirani pregled pola miliona godina istorije ljudske destrukcije, pohlepe i omnicidalnog idiotizma.

Derrick Jensen - Endgame

Govor Derricka Jensena zasnovan na njegovoj knjizi Endgame. Derik objašnjava premise na kojima počiva njegova kritika industrijske civilizacije.

The Fuck-It Point

Ovo je film o mračnoj strani civlizacije, o tome zašto bi trebalo da je srušimo i zašto najcivilizaniji ljudi to ne rade.

Civilizacija i dekolonijalizacija

Civilizacija je bolest, veoma zarazna bolest koja ubija zemljište, koja ubija one koji žive sa zemljom ili na njoj, koja pokušava da ubije sve koji ne pristaju da postanu njeni robovi.

Kriza civilizacije

"Kriza civilizacije" je dokumentarni film koji istražuje kako su nove globalne krize poput ekološke katastrofe, propasti finansijskog sistema, siromašenja naftnih resursa, terorizma i nestašice hrane zapravo konvergiraući simptomi jednog, propalog globalnog sistema.

Bitka stoljeća

Kada sve ostalo propadne, lokalna matrica susjeda, obitelji i prijatelja pružit će posljednje utočište.