Dekolonizacija

Decolonize this!

Ove nedelje: 1. Super SME 2. Community Self-Defense 3. Enbridge Pipeline Fenced off 4. Rio’s World Cup Cleanup 5. Hearts are stronger than bullets **Music Break: Savage Fam Hatred** 6. Decolonize this!

Civilizacija i dekolonijalizacija

Civilizacija je bolest, veoma zarazna bolest koja ubija zemljište, koja ubija one koji žive sa zemljom ili na njoj, koja pokušava da ubije sve koji ne pristaju da postanu njeni robovi.