Dekriminalizacija

Nemci se pitaju: Ozakoniti ilegalne droge?

Trenutno je u Njemačkoj legalna prodaja i konzumacija samo dvije droge: alkohola i duhana. Međutim, Njemački glavni ured za pitanja ovisnosti preporučuje reformu ovakvog sistema.