Falsifikator

Krivotvorenje u korist otpora: Život i kriminal anarhističkog zidara, Lucia Urtubie

Ove nedelje, čitava emisija je posvećena legendarnom anarhističkom falsifikatoru Lusiu Urtubiji (Lucio Urtubia).

Lucio — Anarchist Extraordinary

Film "Lucio" predstavlja portret legendarnog anarhiste Lucia Urtubie, zidara koji je bio protagonista revolucionarnog miljea tokom većeg dela druge polovine 20. veka, čovek čiji falsifikati su zamalo uništili Prvu nacionalny City banku. Rođen 1931.