Gabriel Nadeau-Dubois

Nepoštenje, ime ti je Charest: Blokirani pregovori u Kvebeku

Bože sačuvaj, da demokratska vlada napravi kompromis kada je suočena sa masovnim protivljenjem javnosti, zato što će - ukoliko to učini - „izgubiti prestiž“. Pa uprkos činjenici da bi studentski predlozi doneli u državnu blagajnu istu količinu novca kao i poskupljenje školarina, odbačeni su bez razmišljanja.