Glad

Kraj rasta? S one strane produktivističke pristrasnosti istorijske levice

Kao slobodarski komunisti moramo težiti popravljanju štete nastale pristajanjem povijesne ljevice ka produktivizmu, čime je antikapitalistički pokret podijeljen na ljevičare i ekologe. Moramo raditi na preustroju antagonističkog pokreta koji je istodobno antikapitalistički i antiproduktivistički, no nije i antihumanistički.

Kuća gladnih

U hiperrealnosti zatvorskog života vidi se koliko je to tačno i koliko u toj „betonskoj džungli“ čovek mora teške odluke da donosi. Ako ima – da brani to što ima, a ako nema – da pokuša da otme onome ko ima ili da ćuti i jede splačine.

Da li nam je stvarno potrebna industrijska poljoprivreda da bismo prehranili svet?

Najjači igrači u prehrambenoj industriji — od dilera pesticida do proizvođača đubriva i prerađivača hrane — ne troše milijarde dolara svake godine na prodaju hrane, već na prodavanje ideje da su nam potrebni njihovi proizvodi da prehranimo svet.

Hrana u svjetskom kasinu

Hrana je naše životno sredstvo. Razvoj, obrada, transformacija i distribucija hrane obuhvaća 70% čovječanstva. Jesti hranu, to obuhvaća sve nas. Hrana još nije kultura, niti ljudsko pravo koje bi se uklopilo u aktualnu dominantnu prehrambenu ekonomiju. Špekuliranje i zarada imaju veliku ulogu u nacrtu proizvodnje i distribucije hrane. Smještanje hrane u svjetski financijski kasino jest projekt za glad.

Kapitalizam ne može nahraniti gladne

S cijenama hrane raste svjetska glad. Čak i u Americi, neprestano u zadnje tri godine. Problema s opskrbom hrane ('food insecurity') u SAD-u danas ima oko 15 posto kućanstava što je oko 45 milijuna ljudi.