Gorivo

Talijanska udruga traži zapljenu auta na dizel jer izazivaju rak

Međunarodna zdravstvena organizacija klasificirala je ispušne plinove dizelskih motora kao kancerogene elemente prve skupine