Gumeni meci

Svedočanstvo povređene novinarke o policijskoj brutalnosti tokom protesta u Brazilu

"Onda je policajac iz interventne stao ispred ostalih koji su držali štitove i uperio svoju pušku u mene. To se desilo nekoliko puta tog dana, pa nisam mislila da će pucati. Ali on je pucao."

Madrid pod gumenim mecima - obračun policije sa rudarima i njihovim pristalicama

Više desetina ljudi je povređeno u Madridu pošto je specijalna policija napala rudare u štrajku i njihove pristalice, dok je španska vlada objavljivala nove mere štednje.

Brutalni obračun policije sa "okupatorima/kama" Oklenda

U Kaliforniji na "Occupy Oakland"-u, policija je u ranim jutarnjim časovima izvršila raciju na nenasilni protestni kamp.