Haiti

Sve osvojeno

Kapitalistička proizvodnja hrane: vodeći uzrok gladi, bolesti, ekocida, eksploatacije i imperijalističke dominacije