Komunisti

Da li komunisti imaju bolji seks?

Ovaj film je o seksu. O seksu u Nemačkoj i ko je, sa obe strane čelične zavese, bio bolji u njemu. Na kraju Drugog svetskog rata, Nemci su imali istu kulturu, način života, moral. Ali četiri decenije kasnije, sve se promenilo. Četrdeset godina podele ostavilo je trag na mnogim mestima — uključujući postelje nemačkog naroda.