Kopenhagen

Naomi Klajn - panel na Klimaforumu

Pored održavanja zvanične konferencije, COP15, u Kopenhagenu se dešava mnoštvo drugih aktivnosti. Među njima je i alternativni, tj. Klima forum na kom se raspravlja o svim onim pitanjima za koja je COP15 gluv i slep. 11. decembra svetski poznata autorka i aktivistkinja Naomi Klajn obratila se učesnicima i učesnicama Klima foruma.