M31

M31 - Antikapitalistički prosvjed u Zagrebu

Konačno skup na kojem ne moramo dijeliti letak kojim objašnjavamo kako je problem u kapitalističkom sustavu!