Marksizam

Skraćenje radne nedelje, prevazilaženje rada

Pre više od jednog veka, Industrijski radnici sveta (IWW), ili Vobliji (Wobblies), zahtevali su uvođenje četvoročasovnog radnog dana. Da li bi i mi danas trebalo da razmislimo o nečem sličnom? Kathi Weeks istražuje zašto bi radikali trebalo da zamisle svet u kome rad nije ključna aktivnost naše egzistencije. Ona takođe razmatra skraćivanje radne nedelje, bez smanjenja plata, i garantovanje osnovnog prihoda.

Kako me je marksizam-lenjinizam doveo do anarhizma

Sramota me je da to priznam, ali u to vreme sam mislila da su većina anarhista idioti koji su odbacili svaki vid organizovanja i koji su mislili da bismo mogli da ostvarimo utopiju putem veganskog dampster dajvinga i drugih politika životnog stila (u suštini, sve anarhiste sam svodila na stereotipni lik najgorih postlevičara). Nihovi pogledi na državu su mi takođe bili strani. Pošto mi je um bio preplavljen rečima Marksa, Engelsa, Lenjina i Trockog, nisam mogla da razumem ideju radničkog samoupravljanja ili ekonomiju zasnovanu na potrebama sa institucijama kojima upravljaju radnici bez državne vlasti.

Levičarstvo za početnike

Levičarstvo obuhvata mnoge divergentne ideje, strategije i taktike; postoje li zajedničke niti koje ujedinjuju sve levičare, uprkos nekim očiglednim razlikama?

Beleške o anarhizmu

Za anarhiste, sloboda nije apstraktna filozofska ideja, već vitalna konkretna mogućnost da svako ljudsko biće dostigne puni razvoj svih svojih moći, sposobnosti i talenata, kojima ga je obdarila priroda i da ih okrene u društvenu korist.

Rat protiv Države: Štirnerov i Delezov anarhizam

[O]ni raskidaju sa paradigmom Prosvetiteljskog humanizma, razotkrivajući veze između moći i ljudske esencije i pokazujući da želja može ponekad želeti sopstveno ugnjetavanje. Štirner i Delez, stoga, mogu biti viđeni kao da zauzimaju sličnu anti-autoritarnu filozofsku i političku putanju – onu koja objavljuje konceptualni rat protiv Države, i čije značajne teorijske implikacije na anarhizam moraju sa njim biti sabrane.

Razgovor Davida Graebera i Davida Harveya

David Graeber i David Harvey diskutuju o svojim novim knjigama („Debt: The First 5000 Years“, i „Rebel Cities“), pokretu Occupy Wall Street, dometima radikalnih društvenih pokreta i mogućim strategijama za borbu protiv kapitalizma.
25. april 2012. The CUNY Graduate Center

Borba protiv fašizma počinje borbom protiv boljševizma

Čovek ne može da služi dvojici gospodara. Ne može ni totalitarna država. Ako fašizam služi kapitalističkim i imperijalističkim interesima, on ne može da služi i interesima radnika.