Moderna škola

Moderna škola Francisca Ferrera

"Škola je zatvor za decu, kako fizički tako inelektualni i moralni, kojim se usmerava razvoj njihovih sposobnosti u željenom pravcu; oduzima im kontakt sa prirodom kako bi ih mogla oblikovati prema svojim potrebama... Danas edukacija znači pripitomiti, istrenirati i ukalupiti... Postoji samo jedna određena ideja i želja: priviknuti decu na poslušnost, da veruju i misle po društvenim dogmama koje to društvo održavaju... "