Mutualizam

Kako me je marksizam-lenjinizam doveo do anarhizma

Sramota me je da to priznam, ali u to vreme sam mislila da su većina anarhista idioti koji su odbacili svaki vid organizovanja i koji su mislili da bismo mogli da ostvarimo utopiju putem veganskog dampster dajvinga i drugih politika životnog stila (u suštini, sve anarhiste sam svodila na stereotipni lik najgorih postlevičara). Nihovi pogledi na državu su mi takođe bili strani. Pošto mi je um bio preplavljen rečima Marksa, Engelsa, Lenjina i Trockog, nisam mogla da razumem ideju radničkog samoupravljanja ili ekonomiju zasnovanu na potrebama sa institucijama kojima upravljaju radnici bez državne vlasti.