Naši 1389

Poruka vežbačima nacionalizma: Niste dobrodošli!

Odgovor građana Beograda fašizaciji javnih prostora "Niste dobrodošli" poruka je ostavljena desničarima iz grupe SNP 1389 na tabli kojom su promovisali nacionalizam uz vežbanje u parku na Konjarniku. Zahvaljujemo na fotografijama našem čitaocu.