Održiva poljoprivreda

Da li nam je stvarno potrebna industrijska poljoprivreda da bismo prehranili svet?

Najjači igrači u prehrambenoj industriji — od dilera pesticida do proizvođača đubriva i prerađivača hrane — ne troše milijarde dolara svake godine na prodaju hrane, već na prodavanje ideje da su nam potrebni njihovi proizvodi da prehranimo svet.

Vandana Šiva: Tradicionalno znanje, biodiverzitet i održiv način života

Intervju sa Dr Vandanom Šivom, jednom od najistaknutijih environmentalisitčkih, anti-GM aktivistkinja i pobornica ekološke zemljoradnje i održive poljoprivrede kao rešenja za klimatske promene, prehrambenu sigurnost, glad i mir.

Intervju sa dr Vandanom Shivom

Fizičarka, ekofeministkinja i aktivistkinja dr Vandana Shiva govori o svom projektu - Navdanya.