One Billion Rising

Lierre Keith o akciji Jedna milijarda ustaje i stvaranju kulture otpora

Meghan Murphy razgovara sa spisateljicom i radikalnom feministkinjom, Lierre Keith, o nekim problematičnim aspektima dešavanja poput ovog i kako da kreiramo kulturu otpora koja se suprotstavlja sistemima moći i ostvaruje promenu.