Pacifikacija

Syriza kao faktor pacifikacije

Velik dio društvenog bunta koji je godinama bio vrlo živ u Grčkoj je utihnuo.