Pacovi

Nova studija dokazuje da Monsantov herbicid Roundup i GM kukuruz uzrokuju pojavu raka, oštećenje organa i preranu smrt

Najprodavaniji herbicid, i genetski modifikovani kukuruz koji je otporan na njega, mogu da dovedu do tumora, višestrukh oštećenja organa i prerane smrti, zaključak je nove studije koja je objavljena danas [19. sep 2012.].