Petar Kropotkin

Gde je Kropotkin kad nam stvarno treba?

Ako želite da saznate šta je anarhizam i zašto bi trebalo da vas je briga, čitajte Kropotkina.