Psi

Kinofil

“Veličina i moralni napredak naroda može se mjeriti po tome kako postupaju sa životinjama.”
MAHATMA GANDHI